This is an example of a HTML caption with a link.

עדכון נוהל 6 - איך אני נוהג

בחודש יולי 2005 נכנס לתוקפו נוהל 6 שמטרתו נועדה לאפשר לבעלי חברות, קציני בטיחות בתעבורה ומנהלי תחבורה לעקוב אחר אופן הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו באמצעות הדבקת מדבקה המאפשרת לכלל הנהגים לדווח למנהלי תחבורה על חריגה מנהיגה תקינה.

הבסיס החוקי- לנוהל 6  "איך אני נוהג ?"

א. תקנה 587 ג (א) לתקנות התעבורה התשכ"א 
מאפשרת ל"רשות" "להורות לבעל מפעל או לקצין הבטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה".

ב. תקנה 585 (1) לתקנות, מחייבת את קצין הבטיחות לוודא כי "הנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו, ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה התקנות על פיה".

ג. תקנה 585  (8) לתקנות, מחייבת את קצין הבטיחות "לנהל כרטסת  ורשומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה "הרשות". למרות שהנוהל  שנוי במחלוקת ואף לא עוגן בחקיקה, מרבית החברות בישראל החליטו לאמצו וליישמו. במשך השנים שבהם פועל הנוהל התקבלו במשרדי תחום קציני בטיחות מכתבים רבים בנושא ורובם הביעו תמיכה גורפת בשיטה. בדצמבר 2010 נערך סקר על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, אשר מצא כי הציבור הישראלי רואה בשיטה כלי יעיל מאד לניטור הנהיגה, שינוי תרבות הנהיגה וצמצום הקטל בדרכים. לאור הניסיון שהצטבר בשנים אלו בחברות. ובעקבות ההסכמה הציבורית ובכדי להגדיל את האפקטיביות שבהפעלת נוהג זה הוחלט  לשפר את הנוהל למען השגת מירב התועלת מהנושא  ובכדי להעלות  את המודעות והחשיבות של הנושא כאשר השינוי מתמקד בגודל המדבקות שימסרו את המידע הרלבנטי לנהגים.


שם: טלפון: דוא"ל:  


שירות "נוהל 6" - למה כדאי עם בטיחות 365 ?

  1. מוקד אנושי מהיר, אמין וזמין 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה.
  2. מספר מקוצר*353  מקל על הנהג שאינו צריך לזכור מספר טלפון רגיל.
  3. מייל ו/או SMS בזמן אמת ללא עלות נוספת וללא הגבלה.
  4. מערכת אינטרנט קלה ונוחה לשימוש.
  5. מערכת דיווחי ותחקור נהגים לשמירת זיכרון ארגוני.
  6. כניסה למערכת הדיווחים מכל מקום.
  7. חיסיון נתונים ושמירת מידע באמצעות מערכת אבטחת נתונים.
  8. הפקת דוחות וגרפים אוטומטים ע"י המשתמש במערכת ללא התערבות גורם שלישי.
  9. התחייבות למחירים הזולים ביותר בארץ.
בטיחות 365 מרכז מידע למתעניינים מידע מקצועי הצטרפות לשירות
אודות בטיחות 365 מערכות בטיחות 365 בטיחות בדרכים יצירת קשר
שירות נוהל 6 הדגמת המערכת מימוש נוהל 6 שירות להורה ל"נהג חדש"
פירסומים מהעיתונות רמת הבטיחות בחברה קצין בטיחות בתעבורה שירות לקצין בטיחות
הצטרפות לנוהל 6 מערכת נתוני בטיחות בטיחות כדרך חיים שירות איך אני נוהג


כל הזכויות שמורות לחברת "בטיחות 365"
בטיחות 365
טלפונים:
חגי צורפי 052-252-3562
יובל רון 053-527-0208
פקס: 072-2446026
safety365mail@gmail.com